Обучение на новоизбрани председатели на ОПО

Обучение на новоизбрани председатели на ОПО от област Хасково беше проведено на 28. 04 .Обучението бе съобразено със системата за политическо образование в партията. То обхваща 4 тематични модула и завърши с практическа част. Всички участници преминаха успешно обучението и получиха сертификат, които дава възможност за участие в обучения по политически мениджмънт, а също и в други надграждащи обучения. Обучението беше водено от члена на НС на БСП Георги Илиев.